Rekreacja w Brynku

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Tworóg w partnerstwie z Gminą Tworóg podjęło się budowy kompleksu rekreacyjnego w sołectwie Brynek w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014 – 2020. Inwestycja została zlokalizowana w pobliżu Ośrodka Wypoczynkowego Brzeźnica. Teren ten jest otoczony lasem i oddalony od zabudowań oraz przemysłu. Można tam wypocząć w absolutnej ciszy, zakłóconej jedynie śpiewem ptaków. Kompleks obejmuje dużą siłownię zewnętrzną wraz z małą architekturą, przystań wędkarską oraz ciąg dla pieszych.

Napotkani na terenie Ośrodka młodzi ludzie zgodnie twierdzą, że w gminie Tworóg brakowało miejsca do odpoczynku i rekreacji. Z nowej infrastruktury będą korzystać wszyscy mieszkańcy i nie tylko. „Inwestycja pozwoli na wykorzystanie ogromnego potencjału turystycznego tego miejsca i z pewnością przyciągnie do nas turystów” - mówi Prezes Stowarzyszenia Pan Marek Mundzik.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Leśna Kraina Górnego Śląska” pod koniec 2016 roku, inwestycję zrealizowano w 2018 roku. Koszt kompleksu rekreacyjnego to blisko trzysta tysięcy złotych. Proces pozyskania dotacji był długi i skomplikowany. Nieoceniona okazała pomoc pracowników Urzędu Gminy w Tworogu, którzy zaoferowali reprezentantom Stowarzyszenia wsparcie merytoryczne na etapie uzupełnień do wniosku. „Pomożemy każdemu stowarzyszeniu, które się do nas zgłosi” - mówi Wójt Gminy Tworóg Eugeniusz Gwóźdź. Ogromny sukces przedsięwzięcia potwierdza, że współpraca władzy publicznej i organizacji pozarządowych się opłaca.

W przyszłości planowane są kolejne inwestycje na tym obszarze, m.in. budowa boiska do golfa, co pozwoli na dostarczenie kompleksowej oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów.