Spotkajmy się w Parku Damrota...

Historia powstania Parku przy ulicy Damrota w Pilchowicach sięga czasów rodziny Wengerskych. Na miejscu ówczesnego parku pałacowego powstał Park Damrota, który dzisiaj jest sercem życia kulturalno-społecznego Pilchowic.

Park Damrota jest miejscem o dużym potencjale rekreacyjno-turystycznym. Leży na terenie parku krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Nieopodal parku przebiegają szlaki turystyczne i trasy rowerowe: Szlak Husarii Polskiej oraz trasa rowerowa nr 6 Bytom-Pilchowice-Rudy. Znajduje się tu siłownia plenerowa (wykonana w perspektywie 2007-2013, również dzięki wsparciu z PROW) oraz plac zabaw. Odbywa się tutaj wiele imprez, m.in. Gminny Dzień Dziecka, letnie kino plenerowe czy Bieg Damrota. Oprócz tego obok Parku Damrota znajduje się Targowisko Gminy Pilchowice oraz Sala Damrota nr 5, gdzie odbywają się szkolenia, konferencje, spotkania, warsztaty, wystawy i zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży. Analizując położenie Parku Damrota można śmiało stwierdzić, że jest to miejsce wpływające na integrację mieszkańców gminy Pilchowice.  

Ogromny potencjał tego miejsca spowodował, że Gmina Pilchowice postanowiła jeszcze bardziej uatrakcyjnić Park Damrota wykorzystując środki z dofinansowania PROW 2014-2020. W ramach projektu powstała scena plenerowa wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, utwardzono już istniejące oraz wybudowano nowe ścieżki z kostki brukowej, wymieniono ławki na nowe wraz z koszami na śmieci, wyremontowano część ogrodzenia, wykonano oświetlenie parkowe przy części ścieżek oraz zadbano o pielęgnację istniejącego drzewostanu.

                               

Budowa sceny plenerowej przyczyniła się do poprawy jakości istniejącej infrastruktury oraz istotnie wpłynęła na rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu nie tylko skierowanej do mieszkańców gminy Pilchowice, ale także do turystów. Dzięki powstaniu sceny plenerowej, cykliczne imprezy o charakterze społeczno-kulturalnym takie jak: pikniki rodzinne, festyny czy też dożynki organizowane przez sołectwa lub gminę zostały wzbogacone o nową jakość. Pojawiły się także dodatkowe możliwości w związku z nowopowstałą infrastrukturą w Parku Damrota, które wcześniej były niemożliwe do osiągnięcia lub wiązały się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez organizatorów imprez. Realizacja projektu umożliwiła połączenie funkcji turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych, a także gospodarczych poprzez wykorzystanie nowej infrastruktury w funkcjonowaniu sąsiadującego z parkiem targowiska.

Park Damrota wraz ze sceną plenerową jest dzisiaj miejscem szczególnie atrakcyjnym dla młodzieży oraz osób szukających miejsc na spędzenie wolnego czasu w formie spotkań, rekreacji i wypoczynku. Dodatkowo ciekawa oferta kulturalna powoduje, że do Parku Damrota przyjeżdżają także osoby spoza obszaru gminy Pilchowice.

 

zdjęcia: http://www.krzeminskifoto.com/