Radość i zabawa

Jednym z wielu Beneficjentów środków pomocowych pozyskanych w ramach PROW 2014-2020 jest Fundacja Na Rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie”, która działa na terenie Gminy Miasteczko Śląskie jako organizacja pożytku publicznego "non-profit”. Fundacja postanowiła zrealizować projekt mający na celu wybudowanie tzw. małej infrastruktury rekreacyjnej.

Podstawowym celem działania Fundacji jest realizacja różnorodnych przedsięwzięć pomocowych, profilaktyczno-osłonowych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych, ochrona zdrowia, oświata, kultura, wychowanie, opieka społeczna, edukacja, zabezpieczenie prawidłowych warunków rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenach narażenia środowiskowego, na metale ciężkie w rejonie Górnego Śląska, a szczególnie okolic Miasteczka Śląskiego.

Gdy pojawiła się szansa na pozyskanie dodatkowych środków Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” złożyła wniosek o przyznanie pomocy w naborze ogłoszonym przez Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Po pozytywnej ocenie projektu Fundacja Na Rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie” w dniu 18 lipca 2018 r. podpisała z Zarządem Województwa Śląskiego umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pn.: "Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci – Radość i zabawa”.

Wartość budowy placu zabaw wyniosła 259.899,00 zł, natomiast wartość pozyskanego dofinansowania to 257.300,00 zł. Przedmiotowy projekt obejmował budowę placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim przy ul. Dworcowej 5. Na placu zabaw znajdują się elementy zabawowe, takie jak:

  • zestaw rekreacyjny z dwiema zjeżdżalniami (1szt.)
  • kolejka linowa (1 szt.),
  • pomost z belką (1 szt.),
  • pomost wiszący (1 szt.),
  • dwuosobowa huśtawka wahadłowa (2 szt.),
  • huśtawka koniki (2 szt.),
  • panele do przestrzeni publicznej (diżajn ze sznurka do nauki haftu, szycia, przeszywania, cerowania i tworzenia splotu płóciennego w przestrzeni publicznej),

oraz elementy wyposażenia: kosze na śmieci (2 szt.), ławki z oparciem (5 szt.), regulamin placu zabaw. Wokół urządzeń zabawowych została położona nie tylko nawierzchnia trawiasta ale przede wszystkich nawierzchnia bezpieczna z płyt gumowych EPDM, co dodatkowo wpływa na bezpieczeństwo użytkowników.

Zrealizowanie całego projektu było możliwe również dzięki pomocy i pracy ze strony Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.

W wyniku realizacji projektu osiągnięty został zapisany w umowie o przyznaniu pomocy cel: "poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich, poprzez zaspokojenie ich potrzeb aktywnego wypoczynku. Projekt przyczyni się do wzrostu uczestnictwa w życiu społecznym dzięki stworzeniu odpowiednich warunków do aktywności rekreacyjnej oraz kształtowania postaw prozdrowotnych poprzez zapewnienie możliwości korzystania z urządzeń tzw. małej infrastruktury rekreacyjnej”.

Dzisiaj wybudowany plac zabaw to zgodnie z jego nazwą miejsce gdzie dzieci odnajdą radość i zabawę, spędzą aktywnie i kreatywnie swój wolny czas.

Realizacja przedmiotowego projektu w sposób istotny poprawiła jakość życia mieszkańców Miasteczka Śląskiego oraz podniosła estetykę przestrzeni publicznej tego rejonu miasta.