Szlakiem zabytków

Środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 pomagają w zwiększeniu atrakcyjności turystycznej danego obszaru. Wyeksponowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i dziedzictwa historycznego poprzez odpowiednie narzędzia promocji przyciąga potencjalnych turystów i stwarza warunki do dalszego rozwoju.

Gmina Toszek chcąc podnieść atrakcyjność turystyczną swojego obszaru postanowiła stworzyć kompleksową ofertę poprzez wytyczenie szlaku historyczno-zabytkowo-przyrodniczego, oznakowanie zabytkowych miejsc tablicami informacyjnymi oraz wydanie publikacji opisujące wyznaczony szlak.

Główną atrakcją zabytkową na terenie gminy jest znajdujący się na toszeckim wzgórzu zamek, który cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Oznakowanie szlaku wyeksponowało inne miejsca i obiekty stanowiące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Gminy Toszek, dzięki czemu wiele zapomnianych zabytków zostało odkrytych na nowo przez turystów.

Szlakiem objętych zostało 18 ważnych dla historii gminy miejsc i zabytków: Zamek, Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, rynek i pomnik św. Nepomucena, Ratusz, ul. Piastowska- miejsce, w którym znajdowała się synagoga, dawny hotel w Toszku- miejsce urodzenia Ludwiga Guttmanna, szpital i historia obozu NKWD, cmentarz ewangelicki, cmentarz żydowski, zbiorowa mogiła ofiar NKWD, dawny klasztor, szkoła, Kościół św. Barbary, Kościół św. Michała Archanioła i Pałac w Kotulinie, Pałac i Kościół św. Wacława w Pniowie, Kaplica św. Anny w Ligocie Toszeckiej, szlak św. Jakuba przebiegający przez Zacharzowice, Toszek i Kotulin. Miejsca oraz zabytki zostały oznakowane za pomocą tabliczek zawierających informację o danym obiekcie: datę powstania, historyczny rys obiektu, zdjęcie na podstawie ryciny przygotowanej przez lokalną artystkę oraz kod QR. Oprócz tego wymieniono 4 tabliczki tzw. „witacze” znajdujące się przy wjeździe do gminy Toszek od strony ościennych gmin/powiatów.

Kolejnym elementem promującym szlak historyczno-zabytkowo-przyrodniczy było przygotowanie publikacji w postaci folderu "Miasto turystyki kulturowej”, mapy kieszonkowej oraz albumu z widokówkami.

Wszystkie działania w ramach projektu zostały podsumowane wydarzeniem pn. „Poznaj Toszek” polegającym na przejściu wytyczonym szlakiem przedstawicieli młodzieży toszeckich szkół, mieszkańców Toszka oraz zainteresowanych turystów. Realizacja projektu przez Gminę Toszek wpłynęła na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.