Życie pszczół z bliska

Edukacja ekologiczna ma zachęcać do poznawania otaczającej nas przyrody. Dzięki zrozumieniu procesów zachodzących w środowisku naturalnym, wzrasta nasza świadomość oraz zmieniamy nasze codzienne zachowania i nawyki.

Realizacja projektów mających na celu wzrost świadomości ekologicznej oraz ochronę środowiska jest bardzo istotna dla rozwoju obszarów wiejskich. Wzrost edukacji w zakresie tematów ekologicznych może wpływać na rozwój przedsiębiorczości na danym obszarze a także powstawanie nowych inicjatyw.

Miasto Kalety wykorzystując już istniejącą infrastrukturę turystyczną czyli teren parku tematycznego Ichtiopark, postanowiło utworzyć pasiekę edukacyjną. W ramach projektu zakupiono drewniany budynek oraz jego wyposażenie: zestaw komputerowy wraz oprogramowaniem, okulary VR 360O , interaktywną tablicę dotykową, projektor Full HD, wykonany z drewna ul edukacyjny, dwie gry mobilne, prawdziwy ul pokazowy oraz kombinezon pszczelarski z kapeluszem. Dodatkowo utworzono ścieżkę edukacyjną obejmującą 8 tablic dydaktycznych.

Największą atrakcją kaletańskiej pasieki edukacyjnej jest niewątpliwie duży, oszklony ul pokazowy, gdzie odwiedzający mają możliwość podpatrzeć prawdziwe pszczoły podczas pracy. Owady wlatują do ula za pomocą specjalnego rękawa – tak, aby edukacja była bezpieczna zarówno dla turystów jak i dla pszczół. Odwiedzający pasiekę mogą także poznać wiele ciekawostek z dziedziny pszczelarstwa oraz skosztować kaletańskiego miodu i innych pszczelich produktów. Pasiekę edukacyjną w Kaletach można odwiedzać w sezonie wakacyjnym.

Utworzenie Kaletańskiej pasieki edukacyjnej oprócz zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszego obszaru  ma także na celu wpływanie na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.