Podsumowanie naborów 04/2020, 05/2020

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy nabory wniosków nr 04/2020 oraz 05/2020 .

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 04/2020 z zakresu tematycznego: P. 3.2.1. Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych wpłynęły 3 wnioski.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 05/2020 z zakresu tematycznego: P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących wpłynął 1 wniosek.

Ważna informacja dla przyszłych Wnioskodawców

Szanowni Państwo informujemy, iż załącznik "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" można pobrać ze strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w zakładce POMOC PUBLICZNA⇒INFORMACJE DODATKOWE ⇒WZORY FORMULARZY ORAZ ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS ⇒FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (EXCELL) -  LINK

Przypominamy też o złożeniu wraz z wnioskiem Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. - LINK

Dziękujemy za udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym w Pyskowicach

24 czerwca br. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego:

  • P. 3.2.1. Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych;
  • P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących.

W spotkaniu uczestniczyło 12 osób.

Dziękujemy za udział!

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 04/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 04/2020

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej