liczba projektów

wartość projektów

Prezentowana mapa przedstawia projekty dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Schemat działania: Mapa projektów ma postać ilustracyjną, na której przedstawione są poszczególne projekty już zrealizowane/ zakończone z beneficjentami zgodnie z miejscem realizacji operacji.

Wyszukanie projektu: W celu wyszukania projektu należy nacisnąć przycisk na daną gminę na mapie lub wybrać w wyszukiwaniu.

Wybierz gminę

Wybierz rok

Wybierz cel główny projektu

Wyniki wyszukiwania:

Określ parametry wyszukiwania projektów Wybierz z list rozwijanych powyżej parametry po których chcesz wyszukać w bazie projektów.