Epidemia a prowadzenie firmy

 

Czas epidemii jest szczególnie trudny dla przedsiębiorców. Wielu z nich z dnia na dzień utraciło możliwość uzyskiwania przychodów lub zostały one znacznie zmniejszone. Jednocześnie firmy ponoszą koszty stałe tj. czynsz, składki ZUS, wynagrodzenia. Ci, których problem dotyczy najbardziej, rozważa redukcję zatrudnienia a nawet czasowe zawieszenie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie z PROW 2014-2020 są związani umową z Samorządem Województwa Śląskiego, która nakłada na nich szereg obowiązków, m.in. prowadzenie firmy w okresie trwałości projektu, utrzymanie zatrudnienia na określonym poziomie, podleganie ubezpieczeniom społecznym. Przed podjęciem trudnej decyzji związanej z firmą warto przeanalizować zapisy umowy z SW oraz zapisy „tarczy antykryzysowej”. Systematycznie wprowadzane są przez rząd rozwiązania prawne mające na celu łagodzenie skutków zastoju gospodarczego. Śledzimy na bieżąco wchodzące w życie przepisy i na ich podstawie przygotowujemy dla naszych beneficjentów zestaw najważniejszych informacji.

Podane informacje mają charakter usługi doradczej Stowarzyszenia Leśna Kraina Górnego Śląska, zgodnie z regulaminem świadczenia usług doradczych znajdującym się pod linkiem:

https://lesnakrainalgd.pl/public_content/uploads/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_do_uchwa%C5%82y_Zarz%C4%85d.docx.pdf

Wnioskodawca lub beneficjent korzystający z usługi doradztwa samodzielnie podejmuje decyzję w oparciu o informacje udzielone w ramach usługi doradczej.