Poznajmy się

     MICHAŁ NAPIERALSKI

     Wiek: 43

     Reprezentuje Sektor: Społeczny

     Mieszkam: Miasteczko Śląskie

     WYKSZTAŁCENIE, PRACA W LGD

     Zawód: Ekonomista

     Od kiedy jestem Członkiem Rady: 2016

 

 

Jaką organizację lub rodzaj działalności prowadzi Pan reprezentując odpowiedni sektor w LGD?

Jestem członkiem stowarzyszenia "Góra Jerzego" w Miasteczku Śląskim i reprezentuje sektor społeczny.

Czym się ona zajmuje -jakie działania prowadzi. Jakie są jej dokonania – sukcesy?

Stowarzyszenie "Góra Jerzego" działa na terenie Miasteczka Śląskiego. Główne cele Stowarzyszenia to kreowanie, inspirowanie i popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, edukacji, kultury, sportu i turystyki, ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony środowiska i promocji zdrowia; budowanie więzi międzyludzkich; propagowanie historii i tradycji regionalnej; pobudzanie świadomości obywatelskiej społeczeństwa, kreowanie pozytywnych wzorów działalności obywatelskiej i liderów społeczności lokalnej, propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych; pomaganie w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom zarówno młodym, jak i starszym pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie. Powyższe zadania Stowarzyszenia realizuje dzięki zaangażowaniu członków, mieszkańców oraz współpracując z lokalnymi instytucjami, innymi organizacjami oraz przedsiębiorcami.

Jak narodził się pomysł aby zostać Członkiem Rady LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”?

Taka propozycja padła ze strony pozostałych członków Stowarzyszenia "Góra Jerzego". Mając na uwadze dobro lokalnej społeczności, chętnie się na to zgodziłem.

Co według Pana w dotychczasowej działalności Rady jest jej największym dokonaniem czy sukcesem?

Zdecydowanie za sukces uznaję to, że nasza praca w Radzie jest przyczynkiem do sprawnego i efektywnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju naszego LGD. Na pewno nie działalibyśmy tak sprawnie, bez dobrej współpracy na poziomie Rady i Biura.

Jak Pan spędza czas wolny - hobby, zainteresowania?

Czas wolny spędzam głównie z rodziną. Wędrujemy po górach, jeździmy na rowerach, a zimą na nartach. Od jakiegoś czasu również biegam i pływam. Nie stronie też od dobrej książki i muzyki.