Poznajmy się

JUSTYNA DZIEMBA

  • Wiek: 40
  • Reprezentuje Sektor: Gospodarczy
  • Mieszkam: Miedary

WYKSZTAŁCENIE, PRACA W LGD

  • Zawód: zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Od kiedy jestem Członkiem Rady: 2017 

 

 

Jaką organizację lub rodzaj działalności prowadzi Pani reprezentując odpowiedni sektor w LGD?

Reprezentuje sektor gospodarczy prowadząc działalność gospodarczą w dziedzinie uszczelnień kanalizacyjnych.

Czym się ona zajmuje -jakie działania prowadzi. Jakie są jej dokonania – sukcesy?

Działalność gospodarczą prowadzę od 2000 roku. Firma zajmuje się produkcją elastomerowych uszczelnień do rur kanalizacyjnych. Dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu rozwinęliśmy nową technologię oraz park maszynowy.

Jak narodził się pomysł aby zostać Członkiem Rady LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska”?

Zainteresowanie środkami zewnętrznymi w mojej pracy, ale także w działalności społecznej w gminie.

Co według Pani w dotychczasowej działalności Rady jest jej największym dokonaniem czy sukcesem?

Dzięki przyznanym dotacjom zewnętrznym wiele firm z rejonu LGD ulepszyło swoją ofertę, powstało wiele ciekawych przedsiębiorstw, co zwiększyło atrakcyjność naszego regionu.

Jak Pani spędza czas wolny - hobby, zainteresowania?

Książka , piłka nożna (działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego)