Poznajmy się

     EUGENIUSZ PTAK

     Wiek: 52

     Reprezentuje Sektor Publiczny

     Mieszkam: Kalety

     WYKSZTAŁCENIE, PRACA W LGD

     Zawód: Specjalista ds. kontaktu z klientami

     Od kiedy jestem Członkiem Rady: 01.12.2015

 

 

Jaką organizację lub rodzaj działalności prowadzi Pan reprezentując odpowiedni sektor w LGD?

Obecnie jestem Radnym Powiatu Tarnogórskiego- Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów. Wcześniej przez 8 lat byłem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kaletach. W Radzie LGD reprezentuję Gminę Kalety.

Czym się ona zajmuje -jakie działania prowadzi. Jakie są jej dokonania – sukcesy?

Miasto Kalety od kilku lat realizuje strategię rozwoju polegającą na wykorzystaniu położenia w sercu lasów Lublinieckich, czyli wykorzystaniu walorów przyrodniczych do promowania odpoczynku i nieintensywnej turystyki, i spokojnego życia zgodnie z ideą "Cittaslow". Kalety są członkiem sieci miast dobrego życia, jednym z kilkunastu w Polsce i ponad 250 w całym świecie od wiosny 2014r.

Jak narodził się pomysł aby zostać Członkiem Rady LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”?

Od prawie 20 lat działam społecznie. Jestem członkiem stowarzyszeń zrzeszających osoby chore i niepełnosprawne. Lubię brać udział w życiu swojej małej ojczyzny czy to swojego miasta czy naszej części Górnego Śląska. Poza tym cele Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska", są bliskie celom mojej miejscowości - czyli w jednym zdaniu: zrównoważony rozwój.

Co według Pana w dotychczasowej działalności Rady jest jej największym dokonaniem czy sukcesem?

Cieszę się, że w ramach Rady Stowarzyszenia, udało się wyłonić kilka bardzo ciekawych i nowatorskich pomysłów na rozwój przedsiębiorczości, w gminach członkowskich LGD. Pomysły, poparte solidnymi biznesplanami udało się wprowadzić w życie.

Jak Pan spędza czas wolny - hobby, zainteresowania?

Lubię turystykę górską, jeżdżę na rowerze, zwłaszcza po naszych lasach, dobrą muzykę rockową, książkę, najlepiej historyczną o Górnym Śląsku i czasach starożytnych.