Poznajmy się

     MAREK BIEŃKO

     Wiek: 52

     Reprezentuje Sektor: Publiczny

     Mieszkam: Lubliniec

     WYKSZTAŁCENIE, PRACA W LGD

     Zawód: inżynier zootechniki

     Od kiedy jestem Członkiem Rady: 2019

 

 

Jaką organizację lub rodzaj działalności prowadzi Pan reprezentując odpowiedni sektor w LGD?

Gmina Ciasna

Czym się ona zajmuje -jakie działania prowadzi. Jakie są jej dokonania – sukcesy?

Wsparcie w zakresie pozyskania środków finansowych na rozwój Gminy Ciasna.

Jak narodził się pomysł aby zostać Członkiem Rady LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”?

Powiązanie pracy zawodowej z zainteresowaniami i planem rozwoju.

Co według Pana w dotychczasowej działalności Rady jest jej największym dokonaniem czy sukcesem?

Pomoc w realizacji LSR.

Jak Pan spędza czas wolny - hobby, zainteresowania?

Prace w ogrodzie.