Poznajmy się

   AGATA REICH

   Wiek: 36

   Reprezentuje Sektor: Publiczny

   Mieszkam: Koszęcin

   WYKSZTAŁCENIE, PRACA W LGD

   Zawód: Ekspert ds. funduszy europejskich    oraz rozwoju obszarów wiejskich

   Od kiedy jestem Członkiem Rady: 2019r.

 

 

Jaką organizację lub rodzaj działalności prowadzi Pani reprezentując odpowiedni sektor w LGD?

W Radzie LGD reprezentuję Gminę Kochanowice.

Czym się ona zajmuje -jakie działania prowadzi. Jakie są jej dokonania – sukcesy?

Gmina Kochanowice od kilkunastu lat realizując inwestycje na swoim terenie korzysta z zewnętrznych źródeł dofinansowania, w tym głównej mierze z funduszy unijnych. Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy odpowiedzialny za przygotowywanie strategicznych dokumentów rozwojowych skutecznie zajmuje się opracowywaniem dokumentacji aplikacyjnych i pozyskiwaniem środków pozabudżetowych dla inwestycji gminnych. Dzięki wsparciu potężnych środków finansowych Gmina z roku na rok staje się piękniejsza, nowocześniejsza i przede wszystkim bardziej przyjazna i bezpieczna dla mieszkańców.

Jak narodził się pomysł aby zostać Członkiem Rady LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”?

Moją kandydaturę do Rady LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” zaproponował Wójt Gminy Kochanowice. Ogromny wpływ na tą decyzję miało moje kilkunastoletnie doświadczenie zebrane podczas pracy w Fundacji LGD „Spichlerz Górnego Śląska” oraz Stowarzyszeniu LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Co według Pani w dotychczasowej działalności Rady jest jej największym dokonaniem czy sukcesem?

Dotychczasowa wspólna praca członków Rady, zaangażowanie, posiadana wiedza
i doświadczenie pozwoliła na wybór projektów, które najlepiej przyczyniają się do rozwoju partnerskich gmin. Znajomość wskaźników zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD i ich odpowiednie dopasowanie do składanych projektów ma ogromy wpływ na rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz działania wspierające integrację lokalnej społeczności.

Jak Pani spędza czas wolny - hobby, zainteresowania?

W czasie wolnym uwielbiam jeździć na rowerze, w niepogodę czytam książki lub układam puzzle, a od niedawna znowu uczę się.