Poznajmy się

     HENRYK KRUPA

     Wiek: 73

     Reprezentuje Sektor: Społeczny

     Mieszkam: Toszek

     WYKSZTAŁCENIE, PRACA W LGD

     Zawód: Inżynier mechanik

     Od kiedy jestem Członkiem Rady: 2018

 

 

Jaką organizację lub rodzaj działalności prowadzi Pan reprezentując odpowiedni sektor w LGD?

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej

Czym się ona zajmuje -jakie działania prowadzi. Jakie są jej dokonania – sukcesy?

Towarzystwo organizuje konkurs "Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej”, cykliczne imprezy np. "Fele la Music”, jest współorganizatorem "Jarmarku Adwentowego”, opiekuje się drogami św. Jakuba- VIAREGIA i śląsko-morawską oraz organizuje spotkania Burmistrza z mieszkańcami.

Jak narodził się pomysł aby zostać Członkiem Rady LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”?

Delegacja z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Toszeckiej

Co według Pana w dotychczasowej działalności Rady jest jej największym dokonaniem czy sukcesem?

Sprawność funkcjonowania

Jak Pan spędza czas wolny - hobby, zainteresowania?

Praca społeczna, praca i odpoczynek na działce