Konsultacje społeczne dot. Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów

Poddajemy pod konsultacje społeczne projekt zmian Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać w terminie do 20 maja br. drogą elektroniczną (biuro@lesnakrainalgd.pl).

Projekt zmian Lokalnych kryteriów wyboru operacji

Informacja w sprawie zgłoszenia przez inny pomiot niż LGD zamiaru realizacji operacji własnej

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" informuje:

Dowiedz się więcej

"Inteligentne obszary wiejskie" Smart Rural 21 project

Trwa nabór do udziału w projekcie "Inteligentne obszary wiejskie” Smart Rural 21 Project. Celem dwuipółletniego projektu, koordynowanego przez grupę E40 i wspieranego przez DG AGRI Komisji Europejskiej, jest promowanie oraz inspirowanie wsi do opracowywania i wdrażania inteligentnych podejść i strategii w całej Europie, jak również wyciągnięcie wniosków a także wspieranie przyszłych interwencji WPR w tym obszarze.

Dowiedz się więcej

Ankieta dotycząca problemów Beneficjentów w czasie epidemii koronawirusa

Szanowni Państwo- Beneficjenci środków pozyskanych za pośrednictwem LGD z zakresu podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej- prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam na zidentyfikowanie obecnych problemów Beneficjentów w związku z panującą epidemią koronawirusa.
Wyniki ankiety posłużą nam do skonsultowania związanych z tą sytuacją  problemów z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i wypracowanie w miarę możliwości odpowiedzi na najważniejsze pytania. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta