Targi Atrakcje Regionów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” będzie wystawcą na Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w dniach 17-19 maja 2019r. w Chorzowie, Park Śląski. Promocja będzie obejmowała wszystkie 16 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, w związku z tym chcielibyśmy zaprosić wszystkich rękodzielników, laureatów konkursu "Pomysł na Produkt Lokalny" oraz innych wystawców z obszaru LSR do udziału w wydarzeniu.

Dowiedz się więcej

Raport z badania ewaluacyjnego wdrożenia LSR

Informujemy, że dla Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wraz z końcem 2018r. zakończył się pierwszy etap działań nazywany „kamieniem milowym”. Wiązało się to z podsumowaniem dotychczasowej działalności LGD obejmującej swym zakresem lata 2016-2018. W związku z tym zewnętrzna firma przeprowadziła kompleksowe badanie ewaluacyjne mid-term Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020 Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Jego wyniki, które posłużyły do wprowadzenia zmian do głównych dokumentów LGD, zostały zawarte w Raporcie z badania ewaluacyjnego.