Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 01/2020/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. 3.2.1 Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Posiedzenie Rady LGD

Pragniemy poinformować, że dnia 6 marca 2020 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naborów 01/2020/G, 02/2020, 03/2020 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.

RLKS po 2020 roku

21 lutego 2020 r. w biurze LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Zarządu oraz część członków Rady LGD wraz z pracownikami Biura zastanawiali się nad przyszłością RLKS- czyli możliwością zarządzania środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w nowej perspektywnie 2021-2027.

Dowiedz się więcej