Konferencja prasowa

W dniu 15 lipca 2015r. odbyła się w Urzędzie Miasta Miasteczko Śląskie konferencja prasowa dotycząca perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
Podczas konferencji Prezes Zarządu Piotr Leksy zaprezentował zebranym Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" wraz z danym podstawowymi Stowarzyszenia. Poinformował o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w konkursach ogłaszanych przez LGD. Przedstawił harmonogram najbliższych działań Stowarzyszenia w szczególności prac związanych z przygotowaniem Lokalnej Strategi Rozwoju na lata 2014-2020.
Poniżej notatka prasowa do wykorzystania.
 

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" rozpoczyna pracę nad Lokalną Strategią Rozwoju 16 gmin zrzeszonych w LGD.
 
 
Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców, w szczególności: przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, sołtysów, lokalnych liderów oraz rolników na konsultacje społeczne do Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
 

Dowiedz się więcej

Konferencja prasowa

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” konferencję prasową dotyczącą perspektywy finansowej 2014 -2020. Konferencja odbędzie się dnia 15 lipca 2015r. o godz. 11:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8.

Podczas konferencji przedstawimy założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 oraz plan budowania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkanie informacyjne dla przedstwicieli nowych Gmin

W dniu 2 lipca 2015r. w Pyskowicach odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli nowych Gmin, które dołaczyły do LGD tj. Kalety, Pyskowice, Miasteczko Śląskie i Zbrosławice. Na spotkaniu omówiono załozenia programu LEADER oraz przedstawiono co to jest LGD. Podczas spotkania zaprezentowano również doświadczenie LGD w poprzednich okresach programowania.

Spotkanie koordynatorów LGD

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie wszystkich Koordynatorów gminnych LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska". Spotkanie odbędzie się dnia 24 czerwca w Wielowsi o godz. 14 (Biblioteka, ul. Głowna 1).

Podczas spotkania omówimy rolę koordynatorów LGD w przygotowywaniu LSR na nowy okres programowania 2014-2020.

Zostań członkiem Stowarzyszenia

Zapraszamy podmioty z sektora społecznego, publicznego i gospodarczego do członkostwa w Stowarzyszeniu LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska". Status Członka LGD otrzymują podmioty, które złożyły pisemną deklarację o współpracy z LGD i otrzymały tytuł Członka mocą uchwały Zarządu, a także wpłaciły w ciągu 14 dni od daty uchwały składkę jednorazową wynoszącą 10zł. Termin opłacenia pierwszych składek ustala się na dzień 15 lipca 2015r.

Poniżej do pobrania deklaracja współpracy.
 
 
Instrukcja wypełniania:

Dowiedz się więcej

TargiAtrakcje Regionów

Zapraszamy na nasze stanowisko na Targi Turystyki Weekendowej "Atrakcje Regionów" do Chorzowa w dniach od 17 do 19 maja! 

Targi Atrakcje Regionów jako targi wspierające turystykę regionalną aktywizują przedstawicieli pięknych regionów Polski do promocji. Uczestnicy targów przywiązują duża wagę do tego, aby stale podnosić jakość ofert i uzupełniać je o ciekawe dla Turysty miejscowe atrakcje takie jak parki tematyczne, skanseny, parki rozrywki, obiekty architektury o znaczeniu turystycznym lub rozrywkowym, centra sportowe oraz o miejsca z aktywnym wypoczynkiem (trasy rowerowe, linaparki itp.).

Dowiedz się więcej