Karta propozycji projektu

W poniższej KARCIE prosimy przedstawić jakie projekty, państwa zdaniem, mogłyby być realizowane uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy naszej LGD. Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań podejmowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe lub gminy. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa.       Karta propozycji projektu

ANKIETA - Diagnoza problemów i potrzeb w środowisku lokalnym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” rozpoczęła działania zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020.
Dokument ten po zatwierdzeniu przez samorząd województwa śląskiego umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i inicjatyw, które wpłyną na rozwój terenu naszych gmin oraz przyczynią się do poprawy życia ich mieszkańców.

Dowiedz się więcej

Wniosek wsparcie przygotowawcze

W dniu wczorajszym złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim województwa śląskiego wniosek o przyznanie pomocy PROW na lata 2014-2020. Działanie: 19 Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

LOGO "Leśna Kraina Górnego Śląska"

Mamy już logo Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".
Logo składa się z czterech kół oznaczających czterosektorowość LGD.
Kolorystyka oparta została na kolorystyce logo Ślaskiego. Poszczególne barwy odnoszą się do zakresów aktywności LGD i woj. Sląskiego; kolor żółty oznacza turystykę sakralna, kolor niebieski- kulturowa, czarny- industrialna. Główny nacisk jest położony jednak zgodnie z potencjałem rejonu na promocje turystyki aktywnej, terenów naturalnych, rekreacji, aktywnego wypoczynku, które symbolizuje kolor zielony.

Konferencja prasowa

W dniu 15 lipca 2015r. odbyła się w Urzędzie Miasta Miasteczko Śląskie konferencja prasowa dotycząca perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
Podczas konferencji Prezes Zarządu Piotr Leksy zaprezentował zebranym Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" wraz z danym podstawowymi Stowarzyszenia. Poinformował o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w konkursach ogłaszanych przez LGD. Przedstawił harmonogram najbliższych działań Stowarzyszenia w szczególności prac związanych z przygotowaniem Lokalnej Strategi Rozwoju na lata 2014-2020.
Poniżej notatka prasowa do wykorzystania.
 

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" rozpoczyna pracę nad Lokalną Strategią Rozwoju 16 gmin zrzeszonych w LGD.
 
 
Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców, w szczególności: przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, sołtysów, lokalnych liderów oraz rolników na konsultacje społeczne do Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
 

Dowiedz się więcej

Konferencja prasowa

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” konferencję prasową dotyczącą perspektywy finansowej 2014 -2020. Konferencja odbędzie się dnia 15 lipca 2015r. o godz. 11:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8.

Podczas konferencji przedstawimy założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 oraz plan budowania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju.