Warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD!

W dniu 30 października br. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 11a odbędzie się warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD w okresie od maja 2016r. do września 2017r. W warsztacie udział wezmą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, koordynatorzy gminni, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS oraz przedstawiciele sąsiednich LGD. Podczas warsztatu wypracujemy ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR, które umieścimy na naszej stronie internetowej do konsultacji społecznej.

Posiedzenie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że dnia 30 października 2017 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 03/2017 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.

"Razem można więcej"- wywiad z Prezesem LGD w Wiadomościach Powiatu Gliwickiego!

W październiku 2017r. ukazał się kolejny numer bezpłatnego miesięcznika Wiadomości Powiatu Gliwickiego. Zamieszczono w nim wywiad z Piotrem Leksy, prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska".  Tekst dotyczący naszego LGD, który został zatutułowany "Razem można więcej", znajduje się na stronie 5 zamieszczonego poniżej wydania Wiadomości Powiatu Gliwickiego. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Dowiedz się więcej

Podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia klastra!

Dnia 13 października br. w Tworogu nastąpiło podpisanie listu intencyjnego w sprawie zawiązania Klastra Energii. Dokument ten został podpisany przez Prezesa LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska", jako inicjatora klastra energii, a także przez przedstawicieli gmin, na terenie których będzie działał klaster, czyli: wójta Gminy Kochanowice; wójta Gminy Krupski Młyn; wójta Gminy Pawonków; wójta Gminy Tworóg; zastępcę wójta Gminy Zbrosławice.

Dowiedz się więcej

Podsumowanie naboru 03/2017

W dniu 28 września 2017r. zakończyliśmy nabór wniosków 03/2017.

W ramach naboru 03/2017 z zakresu tematycznego: Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło 38 wniosków (1 wycofano).

Jednocześnie informuję, że została rozpoczęta weryfikacja wstępna operacji dokonywana przez pracowników Biura LGD. Wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację wstępną, podlegają weryfikacji zgodności operacji z LSR i Programem. W następnej kolejności wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację zgodności operacji z LSR i Programem podlegają wyborowi operacji do dofinansowania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru dokonywanemu przez Radę.

Ostatni dzień doradztwa w Biurze LGD dla naboru 03/2017!

Pragniemy Państwa poinformować, że dzisiaj jest ostatni dzień doradztwa, za które można otrzymać punkty zgodnie z kryterium nr 5 w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji. Zapraszamy wszystkie osoby, które w związku z trwającym naborem wniosków chcą uzyskać kartę doradztwa.

26, 27 i 28 września br. (wtorek, środa i czwartek) nie przyjmujemy na doradztwo w Biurze LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 28 września 2017 roku. Informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

Przypomnienie o terminie składania wniosków!

Termin składania wniosków mija w dniu 28 września 2017 r. o godz. 15.00. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 15.00 - nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonych naborów wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru. Przypominamy, że po złożeniu wniosku do LGD nie ma możliwości uzupełniania dokumentów czy wprowadzania jakichkolwiek zmian we wniosku lub załącznikach na poziomie LGD.

Ogłoszenie naboru 03/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 03/2017

w ramach poddziałania 19.2 ,„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej