Spotkanie informacyjne w Urzędzie Marszałkowskim

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się jutro (30 marca) w Katowicach, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23.  Tematyka spotkania będzie dotyczyła konkursów w ramach Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie (RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17) oraz Poddziałania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie (RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17).

Dowiedz się więcej

Posiedzenie Rady LGD

Pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naborów 01/2017 i 02/2017 oraz wybór operacji do dofinansowania.

Zakwalifikowanie do II etapu naboru na wolne stanowisko!

Działając w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia LGD „,Leśna Kraina Górnego Śląska” informujemy, że w wyniku weryfikacji ofert złożonych w zakończonym w dniu 22 marca 2017 r. naborze na stanowisko pracy - Specjalista ds. rozwoju, monitoringu i ewaluacji do II etapu zakwalifikowane zostały osoby:

  1. Pani Monika Knopik zam. Lubliniec
  2. Pani Karina Ulfik zam. Tarnowskie Góry
  3. Pani Aleksandra Cyroń zam. Lubliniec.

Kandydaci znajdujący się na tej liście zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Posiedzenie Rady LGD

Pragniemy poinformować, że dnia 28 marca 2017 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naborów 01/2017, 02/2017 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.

Utworzono portal służący do zamieszczania zapytania ofertowego!

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

 

Dowiedz się więcej

Podsumowanie naborów 01/2017 oraz 02/2017

W dniu 27 lutego 2017r. zakończyliśmy nabory wniosków 01/2017 oraz 02/2017.

W ramach naboru 01/2017 z zakresu tematycznego: Rozwój działalności gospodarczych wpłynęło 18 wniosków.

W ramach naboru 02/2017 z zakresu tematycznego: Podejmowanie działalności gospodarczych wpłynęło 21 wniosków.

Jednocześnie informuje, że została rozpoczęta weryfikacja wstępna operacji dokonywana przez pracowników Biura LGD. Wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację wstępną podlegają weryfikacji zgodności operacji z LSR i Programem. W następnej kolejności, wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację zgodności operacji z LSR i Programem podlegają wyborowi operacji do dofinansowania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru dokonywanemu przez Radę.

Doradztwo w czasie trwania naboru i ostatni dzień składania wniosków!

Pragniemy Państwa poinformować, że 23 luty 2017 r. (czwartek) jest ostatnim dniem doradztwa, za które można otrzymać punkty zgodnie z kryterium nr 6 w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.

24 i 27 lutego br. (piątek i poniedziałek) nie przyjmujemy na doradztwo w Biurze LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 27 lutego 2017 roku. Informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.
 

Dowiedz się więcej