Zapraszamy na "Święto Lasu- Rowerowe zakończenie Lata" w Miasteczku Śląskim

Serdecznie zapraszamy na festyn rodzinny "Święto Lasu- Rowerowe zakończenie Lata", który odbędzie się 26 sierpnia br. w Miasteczku Śląskim na terenie Parku Rubina przy ul. Rubinowej.
Festyn jest organizowany w ramach planu komunikacji LSR. Celem wydarzenia jest promocja działalności Stowarzyszenia związana z rozdysponowaniem środków unijnych, zintegrowanie społeczności lokalnej oraz zachęcenie i zaprezentowanie walorów turystycznych gmin zrzeszonych w LGD odwiedzającym nas turystom. Podczas święta nie może zabraknąć formy edukacji dla dzieci i dorosłych oraz leśnych zabaw czy prezentacji produktów wystawianych przez rękodzielników.
Szczegóły wydarzenia na załączonym plakacie.
 
Serdecznie zapraszamy!!!
 

Dowiedz się więcej

"Święto Lasu- Rowerowe zakończenia Lata"- Miasteczko Śląskie 2017

W związku z mającą się odbyć 26 sierpnia 2017r. w Miasteczku Śląskim imprezą ,,Święto Lasu- Rowerowe zakończenie Lata” organizowaną  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz  Gminę Miasteczko Śląskie zwracamy się z prośbą o rozpowszechnianie informacji na temat tego wydarzenia. Prosimy również o zgłaszanie się zainteresowanych reprezentacją swojej gminy grup artystycznych oraz chętnych do wystawienia własnych dzieł rękodzielników. Artyści, którzy zechcą zaprezentować się podczas ,,Święta Lasu- Rowerowego zakończenia Lata”, mogą zgłaszać swój udział do 14.08.2017r. a rękodzielnicy do 15.08.207r. za pomocą przygotowanych kart zgłoszeniowych.

Karta zgłoszeniowa-Artysta

Karta zgłoszeniowa-Rękodzieło

Zapytanie ofertowe 06/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza konkurs ofert na Kompleksową organizację imprezy plenerowej „Święto Lasu- Rowerowe zakończenie lata”, która ma się odbyć 26 sierpnia 2017r. w Miasteczku Śląskim. Poniżej znajduje się ogłoszenie o konkursie i formularz ofertowy. Oferty można przesłać do dnia 19 lipca 2017 r.

Ogłoszenie 06/2017

Formularz ofertowy

Dziękujemy za udział w szkoleniu!

W dniach 3-4 lipca 2017r. w Ustroniu odbyło się dwudniowe szkolenie dla członków organu decyzyjnego, Zarządu oraz pracowników biura LGD pt.: ,,Zasady prawidłowej realizacji i rozliczenia operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu.

Przedłużenie terminu składania ofert!

Pragniemy poinformować, że w związku z chwilowymi problemami z Naszą stroną internetową i pocztą przedłużyliśmy termin składania ofert dla zapytania ofertowego nr 03/2017 i 04/2017 do dnia 19.06.2017r. do godz. 15:00.