Przesunięcie terminu Śniadania Biznesowego – Networking!

Informujemy, że Śniadanie Biznesowe – Networking planowane na 9 maja br. zostanie zrealizowane w terminie późniejszym. Celem wydarzenia jest przegląd i integracja firm z różnych branż z obszaru LGD. Jako organizacji inicjującej spotkanie bardzo zależy nam na wysokiej frekwencji, która bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia efektów spotkania. W pierwotnie planowanym terminie nie uzyskaliśmy minimalnej liczby zgłoszeń uczestników. O nowym terminie Śniadania Biznesowego wkrótce poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, które odbędzie się w dniu 17 maja 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach ul. Lubliniecka 5, I termin godz. 15:00, II termin godz. 15:15.

Dowiedz się więcej

Targi Atrakcje Regionów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” będzie wystawcą na Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w dniach 17-19 maja 2019r. w Chorzowie, Park Śląski. Promocja będzie obejmowała wszystkie 16 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, w związku z tym chcielibyśmy zaprosić wszystkich rękodzielników, laureatów konkursu "Pomysł na Produkt Lokalny" oraz innych wystawców z obszaru LSR do udziału w wydarzeniu.

Dowiedz się więcej

Raport z badania ewaluacyjnego wdrożenia LSR

Informujemy, że dla Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wraz z końcem 2018r. zakończył się pierwszy etap działań nazywany „kamieniem milowym”. Wiązało się to z podsumowaniem dotychczasowej działalności LGD obejmującej swym zakresem lata 2016-2018. W związku z tym zewnętrzna firma przeprowadziła kompleksowe badanie ewaluacyjne mid-term Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020 Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Jego wyniki, które posłużyły do wprowadzenia zmian do głównych dokumentów LGD, zostały zawarte w Raporcie z badania ewaluacyjnego.