Warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD!

W dniu 7 października br. o godz. 12:00 w Ratuszu w Pyskowicach ul. Rynek 1, 44-120 Pyskowice odbędzie się warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD do paździenika 2019r. W warsztacie udział wezmą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu, Rady, koordynatorzy gminni. Podczas warsztatu wypracujemy ustalenia dotyczące m.in. aktualizacji niektórych zapisów LSR, które umieścimy na naszej stronie internetowej do konsultacji społecznej.

Ważna informacja dla przyszłych Wnioskodawców

Szanowni Państwo informujemy, iż załącznik  nr 10 do wniosków o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonego naboru wniosków Ogłoszenie 03/2019 w zakresie rozwoju działalności gospodarczych - "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" można pobrać ze strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w zakładce POMOC PUBLICZNA⇒INFORMACJE DODATKOWE ⇒WZORY FORMULARZY ORAZ ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS ⇒FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (EXCELL) -  LINK

Przypominamy też o złożeniu wraz z wnioskiem Oświdczenia o przetwarzaniu danych osobowych. - LINK

Ogłoszenie naboru 03/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 03/2019

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Posiedzenie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że dnia 27 września 2019 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego zostaną rozpatrzone protesty dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru 01/2019.

Zaproszenie na posiedzenie Rady

Pragniemy poinformować, że dnia 30 sierpnia 2019 r. w Karczmie Koszwice (ul. Polna 1) odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 01/2019 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.