Ogłoszenie naboru 07/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 07/2018

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 01/2018/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. 2.2.1 Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 02/2018/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. 3.1.2 Pobudzanie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Relacja z Festiwalów Produktów Lokalnych

W ramach projektu współpracy realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”  wraz z partnerem LGD „Brynica to nie granica”  w czerwcu przeprowadzono 4 imprezy z serii pt. "Festiwal Produktów Lokalnych". Wydarzenia te miały na celu promocję produktów lokalnych laureatów i zwycięzców konkursu "Pomysł na produkt lokalny", a także zwrócenie uwagi mieszkańców i przyjezdnych na bogactwo kulturowe, artystyczne i kulinarne występujące na obszarze obu LGD.

Dowiedz się więcej

Głosujemy na Pilchowice!

Do końca lipca internauci mogą głosować w konkursie pt. "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018", w którym wybierać można najlepsze realizacje spośród zgłoszonych.
Z przyjemnością informujemy, że wśród zgłoszonych do konkursu realizacji znalazła się "Adaptacja budynku przy ul. Damrota w Pilchowicach", który znajduje się na terenie naszego LGD. Serdecznie zapraszamy do głosowania na Pilchowice na stronie:

Dowiedz się więcej

Głosujemy na Sośnicowice!

Do końca lipca internauci mogą głosować w konkursie pt. "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018", w którym wybierać można najlepsze realizacje spośród zgłoszonych.
Z przyjemnością informujemy, że wśród zgłoszonych do konkursu realizacji znalazł się "Teren rekreacyjno-sportowy przy OSiR w Sośnicowicach", który powstał dzięki dofinansowaniu uzyskanemu za pośrednictwem naszego LGD. Serdecznie zapraszamy do głosowania na Sośnicowice na stronie:

 

Dowiedz się więcej

Zapraszamy na ostatni z cyklu Festiwal Produktów Lokalnych!

Serdecznie zapraszamy na ostatnią z serii imprezę pt. Festiwal Produktów Lokalnych”, która odbędzie się 30 czerwca br. na terenie za budynkiem Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16.
Wydarzenie to jest organizowane w ramach projektu współpracy realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”  wraz z partnerem LGD „Brynica to nie granica”. Jego celem jest promocja produktów lokalnych laureatów konkursu "Pomysł na produkt lokalny".
Szczegóły wydarzenia na załączonym plakacie.
Serdecznie zapraszamy!

Dowiedz się więcej

Bezpłatne szkolenie "Techniki sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej" i płatny staż!

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie "Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska" współfinansowanym ze środków UE, w ramach którego dla kobiet zorganizowane jest bezpłatne szkolenie z technik sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej. Szkolenia poprzedzają udział w stażu. W ramach projektu uczestnicy mają również możliwość BEZPŁATNEGO skorzystania z usługi doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. Po szkoleniu dla uczestników zapewnione będą 3-miesięczne płatne staże zawodowe w wybranym przedsiębiorstwie.

Dowiedz się więcej