"Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania"

W dniu 18.03.2019r. w Hotelu Olympic w Ustroniu odbyło się szkolenie na temat: "Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania - projekty grantowe". Szkolenie przeprowadzone było przez eksperta Panią Marzenę Cieślak a brali w nim udział członkowie Rady, Zarządu, Komisjii Rewizyjnej oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska".

Dowiedz się więcej

Lider Medialny - szkolenia dla loklnych liderów z obszaru LGD Leśna Kraina Górnego Śląska

Zapraszamy zainteresowanych lokalnych liderów z obszaru LSR  do udziału w projekcie "Lider Medialny" realizowanym przez Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".

Projekt polega na realizacji w okresie kwiecień-czerwiec 2019r. dwóch sesji szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji w social media oraz kompetencji w zakresie komunikacji w mediach elektronicznych dla lokalnych liderów oraz pracowników biura LGD.  Szkolenie odbędzie się w 2 dwudniowych sesjach (jedna sesja 16h).  

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do Biura LGD do dnia 20 marca 2019r. Wyboru uczestników projektu dokona Zarząd LGD. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie ogłoszona na  stronie internetowej www. lesnakrainalgd.pl do dnia 25.03.2019r.

Dowiedz się więcej

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, które odbędzie się w dniu 13 marca 2019 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnicowicach ul. Szprynek 1, I termin godz. 14:00, II termin godz. 14:15.

Porządek obrad

Projekty uchwał wraz z załącznikami są dostępne do wglądu w Biurze Naszego LGD.

Konsultacje społeczne dot. Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów

Poddajemy pod konsultacje społeczne projekt zmian Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać w terminie do 08 marca br. drogą elektroniczną (biuro@lesnakrainalgd.pl).

Projekt zmian Lokalnych kryteriów wyboru operacji