Ogłoszenie naboru 04/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 04/2018

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Dziękujemy za udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym!

Wczoraj w Ciasnej odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego: podejmowanie/rozwijanie działalności gospodarczej, w którym uczestniczyło ponad 40 osób. Zainteresowanych naborami z podanego zakresu tematycznego, którzy nie wzięli jeszcze udziału w spotkaniu, zapraszamy do Krupskiego Młyna i Sośnicowic.

Dziękujemy za udział!

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 05/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 05/2018

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Spotkania informacyjne o projekcie: Aktywizacja zawodowa mieszkańców "Leśnej Krainy Górnego Śląska"

Informujemy, że w organizowanych przez nasze LGD spotkaniach informacyjno-szkoleniowych dla Beneficjentów wezmą udział również przedstawiciele firmy ŁĘTOWSKI CONSULTING, którzy przekażą przybyłym informacje na temat projektu pt. Aktywizacja zawodowa mieszkańców "Leśnej Krainy Górnego Śląska".

Serdecznie zapraszamydo udziału w spotkaniach!

Dowiedz się więcej

Podsumowanie naborów 01/2018, 02/2018, 03/2018

W dniu 22 stycznia 2018 r. zakończyliśmy nabory wniosków 01/2018, 02/2018 i 03/2018.

W ramach naboru 01/2018 z zakresu tematycznego: Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej wpłynęło 20 wniosków.

W ramach naboru 02/2018 z zakresu tematycznego: Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji wpłynął 1 wniosek.

W ramach naboru 03/2018 z zakresu tematycznego: Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług wpłynęły 2 wnioski.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 01/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 01/2018

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 02/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 02/2018

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej