Podsumowanie naborów 01/2020/G, 02/2020, 03/2020

W dniu 17 stycznia 2020 r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 01/2020/G, 02/2020 oraz 03/2020 .

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 01/2020/G z zakresu tematycznego: P. 3.1.2 Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej wpłynęło 11 wniosków (1 wycofano).

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 02/2020 z zakresu tematycznego: P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej wpłynęły 3 wnioski.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 03/2020 z zakresu tematycznego: P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących wpłynęły 2 wnioski.

Ankiety ewaluacyjne dotyczące LGD

Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Zwracamy się również z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej funkcjonowania LGD w 2019 roku, która odnosi się m.in. do oceny pracy Biura LGD, realizowanych działań komunikacyjnych i wdrażania LSR. Zebrane informacje posłużą nam do doskonalenia jakości naszych działań oraz dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
Obie ankiety są anonimowe, w celu ich wypełnienia proszę kliknąć w podane poniżej nazwy formularzy. Odpowiedzi będą zbierane do 29 stycznia. Z góry dziękujemy za zaangażowanie!

ANKIETA  SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI ON-GOING

Ankieta oceniająca funkcjonowanie Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" w 2019 roku

Ogłoszenie naboru 02/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 02/2020

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 03/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 03/2020

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 01/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o  powierzenie grantu na realizację projektu grantowego: 01/2020/G

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Dziękujemy za udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym w Ciasnej

19 grudnia br. w Urzędzie Gminy Ciasna odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego: P. 2.1.1. Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej oraz P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących, w którym uczestniczyło około 10 osób.

Dziękujemy za udział!

Dowiedz się więcej

Ważna informacja dla przyszłych Wnioskodawców

Szanowni Państwo informujemy, iż załącznik "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" można pobrać ze strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w zakładce POMOC PUBLICZNA⇒INFORMACJE DODATKOWE ⇒WZORY FORMULARZY ORAZ ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS ⇒FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (EXCELL) -  LINK

Przypominamy też o złożeniu wraz z wnioskiem Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. - LINK

Spotkanie Informacyjno-Szkoleniowe dla Beneficjentów

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów dotyczące projektów grantowych, zakres tematyczny spotkania:

  • P. 3.1.2. Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej

Bliższe informacje zostały zamieszczone na poniższym plakacie.

Dowiedz się więcej