Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, które odbędzie się w dniu 13 marca 2019 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnicowicach ul. Szprynek 1, I termin godz. 14:00, II termin godz. 14:15.

Porządek obrad

Projekty uchwał wraz z załącznikami są dostępne do wglądu w Biurze Naszego LGD.

Konsultacje społeczne dot. Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów

Poddajemy pod konsultacje społeczne projekt zmian Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać w terminie do 08 marca br. drogą elektroniczną (biuro@lesnakrainalgd.pl).

Projekt zmian Lokalnych kryteriów wyboru operacji

Warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD!

W dniu 28 stycznia br. o godz. 11:00 w Karczmie Koszwice ul. Polna 1, 42-772 Koszwice odbędzie się warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD w 2018r. W warsztacie udział wezmą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej LGD, koordynatorzy gminni, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS oraz przedstawiciele sąsiednich LGD. Podczas warsztatu wypracujemy ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR, które umieścimy na naszej stronie internetowej do konsultacji społecznej.

Wizyta studyjna - "Dobre praktyki w podejmowaniu działalności gospodarczej"

Dnia 13.12.2018 r. razem z przedsiębiorcami, przedstawicielami gmin i wszystkimi chętnymi odwiedziliśmy kilku naszych beneficjentów. Zorganizowana przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wizyta studyjna miała na celu zaprezentowanie wszystkim chętnym działalności, jakie dzięki funduszom uzyskanym poprzez LGD mogli założyć nasi beneficjenci.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do wypełniania ankiety!

Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (gminy: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice) do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Prosimy o składanie ankiet do 31.12.2018r.

Ankieta