"Inteligentne obszary wiejskie" Smart Rural 21 project

Trwa nabór do udziału w projekcie "Inteligentne obszary wiejskie” Smart Rural 21 Project. Celem dwuipółletniego projektu, koordynowanego przez grupę E40 i wspieranego przez DG AGRI Komisji Europejskiej, jest promowanie oraz inspirowanie wsi do opracowywania i wdrażania inteligentnych podejść i strategii w całej Europie, jak również wyciągnięcie wniosków a także wspieranie przyszłych interwencji WPR w tym obszarze.

Dowiedz się więcej

Ankieta dotycząca problemów Beneficjentów w czasie epidemii koronawirusa

Szanowni Państwo- Beneficjenci środków pozyskanych za pośrednictwem LGD z zakresu podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej- prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam na zidentyfikowanie obecnych problemów Beneficjentów w związku z panującą epidemią koronawirusa.
Wyniki ankiety posłużą nam do skonsultowania związanych z tą sytuacją  problemów z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i wypracowanie w miarę możliwości odpowiedzi na najważniejsze pytania. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 01/2020/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. 3.2.1 Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej