Spotkania informacyjne o projekcie: Aktywizacja zawodowa mieszkańców "Leśnej Krainy Górnego Śląska"

Informujemy, że w organizowanych przez nasze LGD spotkaniach informacyjno-szkoleniowych dla Beneficjentów wezmą udział również przedstawiciele firmy ŁĘTOWSKI CONSULTING, którzy przekażą przybyłym informacje na temat projektu pt. Aktywizacja zawodowa mieszkańców "Leśnej Krainy Górnego Śląska".

Serdecznie zapraszamydo udziału w spotkaniach!

Dowiedz się więcej

Podsumowanie naborów 01/2018, 02/2018, 03/2018

W dniu 22 stycznia 2018 r. zakończyliśmy nabory wniosków 01/2018, 02/2018 i 03/2018.

W ramach naboru 01/2018 z zakresu tematycznego: Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej wpłynęło 20 wniosków.

W ramach naboru 02/2018 z zakresu tematycznego: Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji wpłynął 1 wniosek.

W ramach naboru 03/2018 z zakresu tematycznego: Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług wpłynęły 2 wnioski.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 01/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 01/2018

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 02/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 02/2018

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 03/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 03/2018

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Lublinieckiego, czyli Członek Rady LGD Pani Renata Piosek!

Pani Renata Piosek jest prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lisowice, członkiem rady Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, członkiem pierwszego zarządu Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego Śląska” oraz liderem grupy „Odnowy Wsi” Lisowice. Angażuje się we wszystko, co dzieje się w Lisowicach. Jej zasługą jest realizacja projektu „Nasza świetlica”, dzięki któremu dzieci mogą ciekawie spędzać czas, zaangażowana była w projekt adaptacji starej szkoły z przeznaczeniem na przedszkole oraz projekt modernizacji budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego.

Dowiedz się więcej