Przedłużenie terminu składania ofert!

Pragniemy poinformować, że w związku z chwilowymi problemami z Naszą stroną internetową i pocztą przedłużyliśmy termin składania ofert dla zapytania ofertowego nr 03/2017 i 04/2017 do dnia 19.06.2017r. do godz. 15:00.

Relacja ze Święta Lasu w Kochanowicach

10 czerwca na terenie Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach przy ul. Lublinieckiej 5 odbył się festyn rodzinny "Święto Lasu" organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Celem festynu była promocja działalności Stowarzyszenia związana z rozdysponowaniem środków unijnych, zintegrowanie społeczności lokalnej oraz zachęcenie i zaprezentowanie walorów kulturowych naszych terenów poprzez promocję turystyki wiejskiej, kuchni regionalnej, popularyzację gwary śląskiej i obyczajów oraz promocję lokalnych artystów.

Dowiedz się więcej

Zapytanie ofertowe 03/2017

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie szkolenia dla członków organu decyzyjnego, Zarządu oraz pracowników biura: ,,Zasady prawidłowej realizacji i rozliczenia operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Poniżej ogłoszenie o konkursie i formularz ofertowy. Oferty można przesłać do dnia 16.06.2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie 03/2017

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe 04/2017

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników biura: ,,Standardy obsługi beneficjentów i komunikacja w relacjach biznesowych”. Poniżej ogłoszenie o konkursie i formularz ofertowy. Oferty można przesłać do dnia 16.06.2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie 04/2017

Formularz ofertowy

Zapraszamy na "Forum koordynatorów rynku pracy"

Szanowni Przedstawiciele Instytucji Rynku Pracy!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na ,,Forum koordynatorów rynku pracy” organizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach, które odbędzie się dnia 21.06.2017r. o godz. 14:00 na sali sesyjnej na III piętrze w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5.

Dowiedz się więcej

Atrakcje Regionów Chorzów

Zapraszamy na nasze stanowisko na Targi Turystyki Weekendowej Atrakcje Regionów do Chorzowa w dniach od 2 do 4 czerwca!
 
Targi Atrakcje Regionów jako targi wspierające turystykę regionalną aktywizują przedstawicieli pięknych regionów Polski do promocji. Uczestnicy targów przywiązują duża wagę do tego, aby stale podnosić jakość ofert i uzupełniać je o ciekawe dla Turysty miejscowe atrakcje takie jak parki tematyczne, skanseny, parki rozrywki, obiekty architektury o znaczeniu turystycznym lub rozrywkowym, centra sportowe oraz o miejsca z aktywnym wypoczynkiem (trasy rowerowe, linaparki itp.)
 
Targi to przede wszystkim promocja i upowszechnianie wiedzy na temat rozwoju turystyki, w tym agroturystyki oraz promocja tradycyjnych produktów lokalnych i regionalnych. Podczas targów istnieje możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej oraz promocji produktu tradycyjnego i lokalnego.
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi targów na stronie: http://www.atrakcje-regionow.pl/

Zapraszamy na Święto Lasu w Kochanowicach

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję festynu rodzinnego "Święto Lasu", który odbędzie się 10 czerwca br. w Kochanowicach na terenie za budynkiem Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach, ul. Lubliniecka 5.
Festyn jest organizowany w ramach planu komunikacji LSR.
Celem wydarzenia jest promocja działalności Stowarzyszenia związana z rozdysponowaniem środków unijnych, zintegrowanie społeczności lokalnej oraz zachęcenie i zaprezentowanie walorów turystycznych gmin zrzeszonych w LGD odwiedzającym nas turystom.
Podczas święta nie może zabraknąć formy edukacji dla dzieci i dorosłych oraz leśnych zabaw czy prezentacji produktów wystawianych przez rękodzielników.
Szczegóły wydarzenia na załączonym plakacie.
 
Serdecznie zapraszamy!!!

Dowiedz się więcej