"Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania"

W dniu 18.03.2019r. w Hotelu Olympic w Ustroniu odbyło się szkolenie na temat: "Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania - projekty grantowe". Szkolenie przeprowadzone było przez eksperta Panią Marzenę Cieślak a brali w nim udział członkowie Rady, Zarządu, Komisjii Rewizyjnej oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska".

Dowiedz się więcej

Lider Medialny - szkolenia dla loklnych liderów z obszaru LGD Leśna Kraina Górnego Śląska

Zapraszamy zainteresowanych lokalnych liderów z obszaru LSR  do udziału w projekcie "Lider Medialny" realizowanym przez Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".

Projekt polega na realizacji w okresie kwiecień-czerwiec 2019r. dwóch sesji szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji w social media oraz kompetencji w zakresie komunikacji w mediach elektronicznych dla lokalnych liderów oraz pracowników biura LGD.  Szkolenie odbędzie się w 2 dwudniowych sesjach (jedna sesja 16h).  

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do Biura LGD do dnia 20 marca 2019r. Wyboru uczestników projektu dokona Zarząd LGD. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie ogłoszona na  stronie internetowej www. lesnakrainalgd.pl do dnia 25.03.2019r.

Dowiedz się więcej