Leśne Warszaty w gminie Ciasna

W dniu 8 września w Urzędzie Gminy Ciasna przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Sekretarz Gminy - Pani Albina Pogoda.

Dowiedz się więcej

Leśne warsztaty gmina Herby!

Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty!!
Tym razem będziemy w gminie Herby już w środę (9 września) w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Herbach. Zaczynamy o godz. 14.00.

Leśne Warszaty w gminie Pyskowice

W dniu  3 września w w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Burmistrz Gminy Pyskowice Wacław Kęska.

Dowiedz się więcej

Umowa o przyznanie pomocy - wsparcie przygotowawcze

Informujemy, że Urząd Marszałkowski pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek dotyczący wsparcia przygotowawczego. Tym sposobem "Leśna Kraina Górnego Śląska" otrzyma 154 000, 00 zł na działania służące opracowaniu LSR na lata 2014-2020. Podpisanie Umowy nastąpi w środę 9 września br. w Urzędzie Marszałkowskim.