Posiedzenie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że dnia 27 września 2019 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego zostaną rozpatrzone protesty dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru 01/2019.

Zaproszenie na posiedzenie Rady

Pragniemy poinformować, że dnia 30 sierpnia 2019 r. w Karczmie Koszwice (ul. Polna 1) odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 01/2019 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.

Podsumowanie naborów 01/2019 oraz 02/2019

W dniu 12 lipca 2019 r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 01/2019 oraz 02/2019.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 01/2019 z zakresu tematycznego: P. 1.1.2: Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęły 74 wnioski (1 wycofano).

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 02/2019 z zakresu tematycznego: P. 2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług wpłynęły 3 wnioski.