Odszedł Wójt Gminy Herby

Z przykrością informujemy, że w dniu 27 stycznia br. zmarł Wójt Gminy Herby, Skarbnik - Członek Zarządu LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" Roman Banduch.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 31 stycznia 2017r. o godz. 11:00 w Kościele parafialnym w Olszynie.
Głębokie wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich.

Dziękujemy za udział w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych!

25 stycznia 2017 r. w Pawonkowie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego: rozwijanie/podejmowanie działalności gospodarczej, w którym uczestniczyło 50 osób. Kolejne odbyło się wczoraj w Wilczy i pojawiło się na nim 36 osób. Dzisiaj do Miasteczka Śląskiego na ostatnie spotkanie z tego zakresu, przed zaplanowanymi na luty naborami wniosków, przybyło 21 osób. Dziękujemy za udział.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 01/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 01/2017

w ramach poddziałania 19.2 ,„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 02/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 02/2017

w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, iż 24 stycznia 2017 roku o godz. 12:00 w biurze Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

Rada rozpatrzy złożone protesty do Uchwał z dnia 28 grudnia 2016r.

Konkurs ofert 01/2017

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza konkurs ofert na Przeprowadzenie szkolenia dla członków organu decyzyjnego oraz pracowników biura LGD: Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zakres tematyczny rozwijanie/podejmowanie działalności gospodarczych.” Poniżej ogłoszenie o konkursie i formularz ofertowy. Oferty można przesłać do dnia 12 stycznia 2017r.

Konkurs ofert 01/2017

Formularz ofertowy

Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naborów 01/2016, 02/2016, 03/2016 i 04/2016

Dnia 28 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD ,„Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 01/2016, 02/2016, 03/2016 oraz 04/2016 i wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach poszczególnych naborów wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limitach środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Dowiedz się więcej