Powstał Klaster Energii "Zielona Energia Leśnej Krainy"

10 kwietnia br. podczas konferencji Klastra Energii w Zbrosławicach nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia o utworzeniu Klastra Energii "ZIelona Energia Leśnej Krainy". Na dokumencie złożyli podpisy przedstawiciele Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" oraz Gmin: Kochanowice, Zbrosławice, Krupski Młyn, Tworóg i Pawonków. Przyjęto załączony do porozumienia regulamin klastra i od tego dnia weszło w życie założenie o inicjatywie klastrowej.

Dowiedz się więcej

Zobowiązania dot. informowania o uzyskanym wsparciu w ramach PROW 2014-2020

Przypominamy, iż wszyscy Beneficjenci PROW 2014-2020 zgodnie z  umową o dofinansowanie są zobowiązani do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW. Unia Europejska wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków EFRROW mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej.

Dowiedz się więcej

Serdecznie zapraszamy na konferencję nt. Klastra Energii

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematem klastrów energii do wzięcia udziału w Konferencji Klastra Energii "Zielona Energia Leśnej Krainy”, podczas której zostanie przybliżony temat funkcjonowania Klastra Energii oraz nastąpi uroczyste podpisanie porozumienia o ustanowieniu Klastra "Zielona Energia Leśnej Krainy". Więcej informacji na temat Konferencji znajdą Państwo na poniższym zaproszeniu.

Dowiedz się więcej

Zapytanie ofertowe na kompleksową organizacje wyjazdu studyjnego

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na: kompleksową organizację wyjazdu studyjnego.
Zamówienie realizowane będzie w ramach Projektu współpracy „Stwórzmy Razem Markę Lokalną” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dowiedz się więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie gadżetów promocyjnych z nadrukiem.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na: wykonanie gadżetów promocyjnych z nadrukiem.

Zamówienie realizowane będzie w ramach Projektu współpracy „Stwórzmy Razem Markę Lokalną” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Dowiedz się więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie filmu promocyjnego z realizacji projektu współpracy "Stwórzmy Razem Markę Lokalną"

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na: wykonanie filmu promocyjnego z realizacji projektu współpracy.

Film promocyjny realizowany  będzie  w ramach Projektu współpracy „Stwórzmy Razem Markę Lokalną” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Dowiedz się więcej