Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że dnia 24 lipca 2019 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 02/2019 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.

Konsultacje publiczne projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił projekt "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030" do konsultacji publicznych. Zapraszamy do zapoznania się z nim i aktywnego włączenia się w proces konsultacji publicznych tego dokumentu.

Uwagi, wnioski i opinie można składać do 2 lipca 2019 r.

Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania uwag jest dostępny na stronie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-2030

Ważna informacja dla przyszłych Wnioskodawców

Szanowni Państwo informujemy, iż załącznik  nr 10 do wniosków o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonego naboru wniosków Ogłoszenie 01/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" można pobrać ze strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w zakładce POMOC PUBLICZNA⇒INFORMACJE DODATKOWE ⇒WZORY FORMULARZY ORAZ ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS ⇒FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (EXCELL) -  LINK

Dowiedz się więcej

XIII Forum Przedsiębiorczości Gminy Tworóg

14 czerwca br. w restauracji „Barć Dębowa” w Tworogu odbyło się XIII Forum Przedsiębiorczości Gminy Tworóg, podczas którego wystąpił również reprezentant naszej Lokalnej Grupy Działania. Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze działania „Leśnej Krainy Górnego Śląska” to jeden z głównych celów Lokalnej Strategii Rozwoju, dlatego nie mogło nas zabraknąć podczas tego wydarzenia.

Dowiedz się więcej

Sukces LGD!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że 12 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śl. został podpisany aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego, w którym zwiększono budżet naszego LSR o 1 670 000,00 w nagrodę za skuteczne wydatkowanie środków w ramach PROW 2014-2020!

Całość tej kwoty przenaczona została na przedsięwzięcie z zakresu tematycznego: P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej.

W imieniu Zarządu LGD aneks podpisali Piotr Leksy i Izabela Spyrka.

Ogłoszenie naboru 01/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 01/2019

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej