Relacja z Konferencji pn. "Festiwal Przedsiębiorczości"

19 listopada 2019 r. w Karczmie „Koszwice” odbyła się Konferencja pn. „Festiwal Przedsiębiorczości”. Celem wydarzenia było przedstawienie jak działalność Stowarzyszenia wpływa na lokalny rynek pracy oraz pokazanie tzw. „Dobrych praktyk LSR” czyli prezentacja przedsiębiorców-beneficjentów, którzy skorzystali z dofinansowania ze środków PROW 2014-2020 na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczych.

Dowiedz się więcej

Konferencja pn. "Festiwal Przedsiębiorczości"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ma zaszczyt zaprosić na konferencję pn. „Festiwal Przedsiębiorczości”. Konferencja odbędzie się 19 listopada 2019 r.  o godzinie 11:00 w Karczmie „Koszwice” przy ul. Polnej 1 w Koszwicach.

Więcej informacji znajdą Państwo na poniższym plakacie i na naszym profilu facebook.

Dowiedz się więcej

Konsultacje społeczne dot. Procedury oceny i wyboru Grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego realizowanego w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Poddajemy pod konsultacje społeczne projekt zmian Procedury oceny i wyboru Grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego realizowanego w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać w terminie do 18 listopada br. drogą elektroniczną (biuro@lesnakrainalgd.pl).

Projekt zmian Procedury oceny i wyboru Grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego realizowanego w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Konsultacje społeczne dot. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Poddajemy pod konsultacje społeczne projekt zmian Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać w terminie do 18 listopada br. drogą elektroniczną (biuro@lesnakrainalgd.pl).

Projekt zmian Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Podsumowanie naboru 03/2019

W dniu 14 października 2019 r. zakończyliśmy nabór wniosków nr 03/2019.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 03/2019 z zakresu tematycznego: P. 1.1.1: Rozwój działalności gospodarczych wpłynęło 13 wniosków.