Międzynarodowy projekt współpracy

Z radością informujemy, że w dniu 29.07.2020 r. w Szczecinie została podpisana umowa na realizację międzynarodowego projektu współpracy pn.: „Marka turystyczna - sieć Ekomuzea”. Kluczowym zadaniem operacji będzie korzystanie z zasobów przyrodniczych, geograficznych, kulinarnych i kulturowych Partnerów. W ramach projektu zaplanowano wiele zadań, m.in. utworzenie mobilnej aplikacji turystycznej oraz wizyty studyjne po powstałych ekomuzeach.

Dowiedz się więcej

Dotacja na zakładanie firm- ankieta wstępna

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest  pozyskanie informacji na temat chęci oraz oczekiwań do zakładania działalności gospodarczej przez osoby:
- w wieku 18-29 lat,
- które są bierne zawodowo albo bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy albo pracujące, które obawiają się utraty pracy w związku z COVID-19,
- z obszaru subregionu centralnego województwa śląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze, do którego zaliczają się: Powiat będziński, Powiat bieruńsko-lędziński, Powiat gliwicki, Powiat lubliniecki, Powiat mikołowski, Powiat pszczyński, Powiat tarnogórski, Powiat zawierciański, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze).
Ankieta jest anonimowa i będzie dostępna do 14 sierpnia 2020r.

Ankieta

Podsumowanie naborów 04/2020, 05/2020

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy nabory wniosków nr 04/2020 oraz 05/2020 .

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 04/2020 z zakresu tematycznego: P. 3.2.1. Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych wpłynęły 3 wnioski.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 05/2020 z zakresu tematycznego: P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących wpłynął 1 wniosek.