Posiedzenie Rady LGD

Pragniemy poinformować, że dnia 2 września 2020 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naborów 04/2020, 05/2020 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.