Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego:

  • P. 2.1.1. Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
  • P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących

Bliższe informacje zostały zamieszczone na poniższym plakacie.

Dowiedz się więcej

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że dnia 5 grudnia 2019 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego organ się ukonstytuuje oraz dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 03/2019 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.

Relacja z Konferencji pn. "Festiwal Przedsiębiorczości"

19 listopada 2019 r. w Karczmie „Koszwice” odbyła się Konferencja pn. „Festiwal Przedsiębiorczości”. Celem wydarzenia było przedstawienie jak działalność Stowarzyszenia wpływa na lokalny rynek pracy oraz pokazanie tzw. „Dobrych praktyk LSR” czyli prezentacja przedsiębiorców-beneficjentów, którzy skorzystali z dofinansowania ze środków PROW 2014-2020 na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczych.

Dowiedz się więcej

Konferencja pn. "Festiwal Przedsiębiorczości"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ma zaszczyt zaprosić na konferencję pn. „Festiwal Przedsiębiorczości”. Konferencja odbędzie się 19 listopada 2019 r.  o godzinie 11:00 w Karczmie „Koszwice” przy ul. Polnej 1 w Koszwicach.

Więcej informacji znajdą Państwo na poniższym plakacie i na naszym profilu facebook.

Dowiedz się więcej

Konsultacje społeczne dot. Procedury oceny i wyboru Grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego realizowanego w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Poddajemy pod konsultacje społeczne projekt zmian Procedury oceny i wyboru Grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego realizowanego w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać w terminie do 18 listopada br. drogą elektroniczną (biuro@lesnakrainalgd.pl).

Projekt zmian Procedury oceny i wyboru Grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego realizowanego w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020