Spotkanie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że dnia 12 maja 2017 r. w Toszku odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie zmiana uchwał dotyczących wniosków złożonych w ramach naboru 01/2017.

Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naborów 01/2017 i 02/2017

Dnia 28 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD ,„Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 01/2017 i 02/2017 oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach poszczególnych naborów wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limitach środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Dowiedz się więcej

Podpisywanie umów na realizację operacji przez beneficjentów

Miło nam poinformować, iż Zarząd Województwa Śląskiego, rozpoczoł podpisywanie umów o przyznanie pomocy z beneficjentami, których operacje zostały wybrane do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska”, w ramach naboru wniosków: Nr 01/2016, 02/2016, 03/2016 oraz 04/2016.

Pierwsza umowa zostanie podpisana 4 kwietnia br. z Rzymsko-Katolicką Parafią p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku.

Serdecznie gratulujemy!

Spotkanie informacyjne w Urzędzie Marszałkowskim

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się jutro (30 marca) w Katowicach, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23.  Tematyka spotkania będzie dotyczyła konkursów w ramach Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie (RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17) oraz Poddziałania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie (RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17).

Dowiedz się więcej

Posiedzenie Rady LGD

Pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naborów 01/2017 i 02/2017 oraz wybór operacji do dofinansowania.

Zakwalifikowanie do II etapu naboru na wolne stanowisko!

Działając w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia LGD „,Leśna Kraina Górnego Śląska” informujemy, że w wyniku weryfikacji ofert złożonych w zakończonym w dniu 22 marca 2017 r. naborze na stanowisko pracy - Specjalista ds. rozwoju, monitoringu i ewaluacji do II etapu zakwalifikowane zostały osoby:

  1. Pani Monika Knopik zam. Lubliniec
  2. Pani Karina Ulfik zam. Tarnowskie Góry
  3. Pani Aleksandra Cyroń zam. Lubliniec.

Kandydaci znajdujący się na tej liście zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Posiedzenie Rady LGD

Pragniemy poinformować, że dnia 28 marca 2017 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naborów 01/2017, 02/2017 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.

Utworzono portal służący do zamieszczania zapytania ofertowego!

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

 

Dowiedz się więcej