Unieważnienie postępowania do zapytania ofertowego nr 02/2021/MLBIS/LKGŚ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie informuje, że w związku z odstąpieniem od zamówienia dot. zapytania ofetowego nr 02/2021/MLBIS/LKGŚ zamawiającego  Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, a tym samym istotnej zmiany zakresu zapytania ofertowego, unieważnia przedmiotowe zapytanie ofertowe.

 

Protokół z postepowania do zapytania ofertowego nr 02/2021/MLBIS/LKGŚ