Podsumowanie naborów 04/2018 oraz 05/2018

W dniu 19 marca 2018r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 04/2018 oraz 05/2018.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 04/2018 z zakresu tematycznego: P.1.1.1 Rozwój działalności gospodarczych wpłynęło 29 wniosków.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 05/2018 z zakresu tematycznego: P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło 30 wniosków.

Dowiedz się więcej

Dziękujemy za udział w konferencji nt. Projektu Współpracy "Stwórzmy Razem Markę Lokalną"

16 marca br. w Koszęcinie odbyła się Konferencja nt. Projektu Współpracy "Stwórzmy Razem Markę Lokalną".
W konferencji udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" wraz z reprezentantami Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie Granica", a także Dyrektorzy GOK-ów wraz z delegacjami gminnymi z obszaru obu LGD. Wszyscy zaproszeni goście brali aktywny udział w konferencji. Serdecznie dziękujemy za przybycie i współpracę.

Dowiedz się więcej

Zapytania ofertowe na organizację Szkolenia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na organizację Szkolenia nt. „Kreowanie i promocja produktu lokalnego” w zakresie:

  1. Organizacja pobytu uczestników szkolenia
  2. Usługa transportowa - transport uczestników szkolenia do miejsca docelowego oraz powrót (planowane miejsce docelowe: Ustroń)
  3. Przeprowadzenie szkolenia nt. „Kreowanie i promocja produktu lokalnego”.

Dowiedz się więcej