KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Aktualności

29.06.2016

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w biurze LGD

Działając w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy - Specjalista ds. monitoringu, kontroli i ewaluacji wybrany został Pan Michał Marciniak.
 
 
 
27.06.2016

Spotkanie koordynatorów

Wszystkich Koordynatorów gminnych zapraszamy na Spotkanie Koordynatorów, które odbędzie się 4 lipca w Urzędzie Miejskim w Kaletach o godz. 11.00
21.06.2016

Szkolenie dla dla Rady oraz pracowników biura Stowarzyszenia

W dniu 29 czerwca 2016r. w Ratuszu w Pyskowicach (ul. Rynek 1) odbędzie się Szkolenie dla Rady oraz pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Leśna Kraina Górnego Śląska”:

„Podstawy prawne funkcjonowania LGD oraz metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-2020”

 Harmonogram szkolenia

15.06.2016

X Forum Przedsiębiorczości Gminy Tworóg

11 czerwca 2016r. Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska"
brała udział w X Forum Przedsiębiorczości organizowanym w gminie
Tworóg. Podczas forum Prezes LGD Piotr Leksy przedstawił możliwości jakie daje LSR przedsiębiorcom z terenu LGD.

09.06.2016

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy!

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w biurze LGD.
 
Stanowisko: Specjalista ds. monitoringu, kontroli i ewaluacji.