Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naborów 01/2017 i 02/2017

Dnia 28 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD ,„Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 01/2017 i 02/2017 oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach poszczególnych naborów wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limitach środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Dowiedz się więcej

Wybór na stanowisko specjalisty ds. rozwoju, monitoringu i ewaluacji

Działając w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia LGD „,Leśna Kraina Górnego Śląska” informujemy, że po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wybrano na stanowisko Specjalisty ds. rozwoju, monitoringu i ewaluacji Panią Karinę Ulfik.

Podpisywanie umów na realizację operacji przez beneficjentów

Miło nam poinformować, iż Zarząd Województwa Śląskiego, rozpoczoł podpisywanie umów o przyznanie pomocy z beneficjentami, których operacje zostały wybrane do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska”, w ramach naboru wniosków: Nr 01/2016, 02/2016, 03/2016 oraz 04/2016.

Pierwsza umowa zostanie podpisana 4 kwietnia br. z Rzymsko-Katolicką Parafią p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku.

Serdecznie gratulujemy!

Spotkanie informacyjne w Urzędzie Marszałkowskim

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się jutro (30 marca) w Katowicach, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23.  Tematyka spotkania będzie dotyczyła konkursów w ramach Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie (RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17) oraz Poddziałania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie (RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17).

Dowiedz się więcej

Posiedzenie Rady LGD

Pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naborów 01/2017 i 02/2017 oraz wybór operacji do dofinansowania.

Zakwalifikowanie do II etapu naboru na wolne stanowisko!

Działając w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia LGD „,Leśna Kraina Górnego Śląska” informujemy, że w wyniku weryfikacji ofert złożonych w zakończonym w dniu 22 marca 2017 r. naborze na stanowisko pracy - Specjalista ds. rozwoju, monitoringu i ewaluacji do II etapu zakwalifikowane zostały osoby:

  1. Pani Monika Knopik zam. Lubliniec
  2. Pani Karina Ulfik zam. Tarnowskie Góry
  3. Pani Aleksandra Cyroń zam. Lubliniec.

Kandydaci znajdujący się na tej liście zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Posiedzenie Rady LGD

Pragniemy poinformować, że dnia 28 marca 2017 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naborów 01/2017, 02/2017 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.

Utworzono portal służący do zamieszczania zapytania ofertowego!

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

 

Dowiedz się więcej

Zapytanie ofertowe 02/2017

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza konkurs ofert na kompleksową organizację imprezy plenerowej "Święto Lasu". Poniżej znajduje się ogłoszenie o konkursie i formularz ofertowy. Oferty można przesłać do dnia 17 marca 2017 r.

Ogłoszenie-wersja 2

Formularz ofertowy

Zapisz się do
Newslettera

Badź zawsze na bieżąco z informacjami o Leśnej Krainie!